ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესაბებ

საქმიანობა სამედიცინო მოწყობილობებთან დაკავშირებით დაიწყო 2018 წლის 10 თებერვალს, რომელიც უზრუნველყოფს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან სამედიცინო აღჭურვილობის მოწოდებას, ინსტალაციას და გარანტიის კომფორტულ პირობებს. ასევე გაგვაჩნია სამედიცინო საინჟინრო სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს დროის უმოკლეს ვადაში აღმოფხვრას წარმოქმნილი ტექნიკური პრობლემები.